Κριτήρια αξιολόγησης:

Τα κριτήρια θα είναι τα ίδια σε όλα όλες τις κατηγορίες και σε όλα τα όργανα.

Δυσκολία (30%): Μοναδικές, καινοτόμες ή δύσκολες μεταβάσεις, κινήσεις, κόλπα, δεξιότητες και ακολουθία τόσο στο όργανο όσο και εκτός αυτού.

Εκτέλεση (30%): Εκτελείται με άρτια τεχνική, ευλυγισία και δύναμη, τόσο πάνω όσο και εκτός οργάνου.

Χορογραφία (20%): Υψηλή ευελιξία κίνησης που παρουσιάζει χάρη, ροή και ευκολία (σύμφωνα με το θέμα / στυλ του κομματιού) τόσο πάνω στο όργανο όσο και εκτός αυτού.

Έκφραση-Θεατρικότητα (20%): Μουσικότητα, έκφραση και ικανότητα αφήγησης τόσο πάνω στο όργανο όσο και εκτός αυτού.

​​

Συμβουλές: Δυναμικές ασκήσεις και ευλυγισίας είναι τα στοιχεία που κάνουν μια τέλεια φωτογραφία. Ροή χορογραφίας και θεατρικότητα είναι τα στοιχεία που κάνουν ένα τέλειο βίντεο.

 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ:

  • Οι αποφάσεις των κριτών είναι οριστικές.

  • Σε περίπτωση ισοπαλίας, οι βαθμολογίες της ΄Εκτέλεσης΄ και της ΄Δυσκολίας΄ συνδυάζονται και ζυγίζονται ενάντια στην βαθμολογία της ΄Χορογραφίας΄ και Έκφρασης΄. Ο διαγωνιζόμενος με υψηλότερες επιδόσεις στην Έκτέλεση΄ και ΄Δυσκολία΄ θα λάβει την υψηλότερη τοποθέτηση.

  • Απαγορεύεται οι κριτές να συζητήσουν μεταξύ τους. Η βαθμολόγηση των διαγωνιζόμενων θα πρέπει να είναι προσωπική χωρίς καμία επιρροή.

  • Οι διαγωνιζόμενοι απαγορεύεται να επικοινωνούν με τους κριτές οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας του διαγωνισμού, μέχρι την ολοκλήρωση του.

Τόπος διεξαγωγής: Κλειστό γήπεδο Ικονίου Περάματος​

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6976189922 - 6958460882

greekaerialcompetition@yahoo.com