Το πρόγραμμα του διαγωνισμού θα 

ανακοινωθεί στις 01 / 05 / 2020

Κατεβάστε την σειρά των διαγωνιζόμενων σε μορφή .pdf